Vanliga frågor

På den här sidan samlar vi frågor och svar så att du lättare och snabbare kan få reda på det du undrar över. Hittar du inte det du söker, eller inte riktigt får svar de på frågor du undrar över, kontakta oss så hjälper vi dig.

Vanligt ställda frågor

Vilka handlingar behöver ni för att genomföra er revision?

Från den ekonomiska förvaltaren behöver vi tillgång till följande dokument eller filer; verifikationer, fakturor, anläggningsregister, balans- och resultatspecifikation, huvudbok, engagemangsbesked, taxeringsbesked, kopia på årsredovisningen, samt övriga relevanta dokument som legat till grund för bokföringen.

Från föreningens styrelse behöver vi information om när föreningen planerar att hålla årsstämma. Vi behöver även samtliga styrelsemötesprotokoll, även efter räkenskapsårets slut till och med det senaste styrelsemötet samt stämmoprotokoll. Vi behöver inga originalhandlingar utan enbart kopior på underskrivna och justerade original, gärna i elektronisk form.

Slutligen behöver vi årsredovisningen i original när den är daterad och undertecknad av alla styrelseledamöter. Även sidorna bör signeras.

Vart ska vi skicka handlingarna?

Handlingar skickas till vårt kontor, se kontakt. Elektroniska dokument går bra att skicka direkt via e-post till er revisor.

När bör årsredovisningen och revisionsberättelsen finnas tillgänglig för medlemmar inför årsstämman?


Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska finnas tillgänglig för de medlemmar som efterfrågar den senast en vecka innan stämman. Vanligt är dock att man skickar ut dessa handlingar tillsammans med kallelsen som ska gå ut till medlemmarna tidigast fyra veckor innan och senast två veckor innan årsstämman.

Vilka ska skriva under årsredovisningen?


Alla, på årsstämman, valda styrelseledamöter skall skriva under årsredovisningen. I de fall då någon styrelseledamot avgått eller fått förhinder skall suppleant gå in som tjänstgörande suppleant och underteckna årsredovisningen. Notera att det i årsredovisningen ska framgå att personen endast är tjänstgörande suppleant och inte vald ledamot.
Hur långt innan årsstämman behöver ni handlingarna?

Varför behövs revision?

K2 & K3?

Hur byter man revisor?

När bör föreningen senast revideras?