Utbildning

Hur läser man en årsredovisning? Vad innefattar egentligen styrelsens ansvarsfrågor? Syftet med våra utbildningar är bland annat att på ett pedagogiskt sätt skapa förståelse för hur en bostadsrätts- eller samfällighetsförening förvaltas på bästa sätt. Våra specialister erbjuder lång erfarenhet och stor kunskap inom området.

Kurs för lekmannarevisorer

Vilket kunskapsbehov finns inom er förening? Med tillgång till en lekmannarevisor i föreningen underlättas det dagliga ekonomiska arbetet för föreningens medlemmar. Utbildning av just lekmannarevisorer är en av många utbildningar som hålls i BoRevisions regi.

Bor du i en förening och sitter inte i styrelsen? Då kan just Du bli lekmannarevisor. Lekmannarevisorns uppgift är att komplettera den externa yrkesrevisorns granskning och uppföljning av styrelsens arbete. Vår populära utbildning för lekmannarevisorer anordnas på flertalet orter, så kika var den närmste finns för dig.

Utbildning för styrelser

Vi håller även anpassade utbildningar för styrelser i grundläggande ekonomi. Vid dessa kurstillfällen vill vi bringa klarhet i hur en årsredovisning kan läsas och vad styrelsens ansvarsfrågor består av. Har ni några frågor som snurrar runt i huvudet, vill vi hjälpa er att lösa dem.

Företagsanpassade utbildningar

Utifrån våra kunders önskemål arrangerar vi helt företagsanpassade utbildningar för personal som jobbar inom ekonomi eller andra personalgrupper hos exempelvis förvaltare och andra branschorganisationer. Det kan röra sig om heltäckande utbildningspaket såväl som kortare seminarier där vi informerar om aktuella nyheter. Vad än Ni söker, vill våra specialister hjälpa Er.

Våra tjänsteområden

Revision

Vi specialiserar oss på revision och utredningar för bostadsrättsföreningar.
Detta gör oss unika bland svenska revisorer.

Läs mer

Utbildning

Hur ska en årsredovisning läsas? Vad innefattar styrelsens ansvarsfrågor? Vi anordnar målgruppsanpassade kurstillfällen.

Läs mer

Konsulttjänster

Redovisning, associationsrätt eller utredningar - BoRevision utför konsulttjänster för bostadsrättsföreningar.

Läs mer